Športový deň v soš pruské - špor.d.SOŠ 2017 021

Podujatia na deň 30.9.2023

Voľdy do NR SR

30.09.2023 - 30.09.2023