Karneval 2013 - Pb160044

Týždeň mozgu - aktivity "precvičme si mozgové závity"

        V poskytovaní sociálnych služieb má osobitné miesto sociálna rehabilitácia, ktorá prebieha prostredníctvom denných aktivít. Z tohto dôvodu sa už tradične zapájame do celosvetovej kampane Týždeň mozgu, ktorá tento rok prebiehala od 13.marca do 19. marca 2023. Prijímatelia sociálnych služieb spolu s pracovníkmi sociálno-zdravotného úseku upriamili svoju pozornosť na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a význam cvičenia na podporu správneho fungovania tohto orgánu. Zdravý mozog je zásadný predpoklad pre prežitie plnohodnotného života. Preto sme organizovali týždeň aktivít „precvičme si mozgové závity“, motivovaný aktuálnou výzvou Úradu verejného zdravotníctva SR a spoločne sme trénovali pozornosť, krátkodobú pamäť, pozornosť.

        Aktivity sme spoločne zvládli a „precvičili sme mozgové závity“ .

Fotoalbum