Rôzne - 18 resize

Relaxačné techniky

V aktivizácii prijímateľov sociálnej služby majú dôležité miesto relaxačné techniky – aromaterapia, modlitby.