Kontakt

Kontakt

Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1,017 01 Považská Bystrica

info@cssluc.sk

Riaditeľka

Mgr. Oľga Pagáčová

0901 918 551

olga.pagacova@cssluc.sk

Ekonómka

Mgr. Ľudmila Jancovková

0901 918 550

ludmila.jancovkova@cssluc.sk

Hospodárka

Anna Košíková

0901 918 545

anna.kosikova@cssluc.sk

Vedúca sociálno-zdravotníckého úseku

0901 918 551

Vedúca sestra

Mgr. Renáta Pražáková Vartanjan

0901 918 552

042/ 43 04 467

Sociálna pracovníčka

Mgr. Jana Krivá

0901 918 548

042/ 43 04 468

jana.kriva@cssluc.sk

Asistentka sociálnej práce

Bc. Anna Kováčová

0901 918 553

042/ 43 04 468

anna.kovacova@cssluc.sk

Mapa