§9 ods 9

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác (v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.).