Činnostná terapia

Cvičenie a prechádzky ako činnostná terapia sa uskutočňuje cez konanie, príťažlivú a zmysluplnú činnosť.

Cieľom je dosiahnuť  pozitívne zmeny v správaní klientov.