Stravovanie

Celodenné stravovanie poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy a prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára.

Strava sa podáva v jedálni, do izby sa prináša len imobilným a chorým prijímateľom sociálnych služieb. Denne podávame raňajky, desiatu, obed, olovrat a večeru. Pri diabetickej diéte poskytujeme aj druhú večeru. 

Čas podávania stravy:


Raňajky  od  7.30 hod.   do  8.00 hod. 

Obed      od 11.30 hod.  do 12.00 hod.

Večera    od 17.00 hod.  do 17.30 hod.