Jednodňové výlety r. 2014 - P7040068

Relaxačné techniky

V aktivizácii prijímateľov sociálnej služby majú dôležité miesto relaxačné techniky – aromaterapia, modlitby.