Kontakt

Kontakt

CSS - LÚČ
Nemocničná 986/1,017 01 Považská Bystrica

Riaditeľka Mgr. Oľga Pagáčová

0901 918 551

Ekonómka Mgr. Jancovková Ľudmila 0901 918 550
Hospodárka Košíková Anna 0901 918 545
Vedúca sociálno-zdravotníckého úseku

0901 918 551

Vedúca sestra

Mgr. Renáta Pražáková
Vartanjan

0901 918 552

042/ 43 04 467

Sociálna pracovníčka

Mgr. Jana Krivá

0901 918 548

042/ 43 04 468

Asistentka sociálnej práce

Bc. Anna Kováčová

0901 918 553

042/ 43 04 468

Mapa