História zariadenia

História zariadenia

Budova bývalého františkánskeho kláštora, v ktorej centrum sociálnych služieb sídli, je známou kultúrnou pamätihodnosťou s bohatou históriou zapísanou v štátnom zozname kultúrnych pamiatok.

V 17. storočí ho dal postaviť spolu s neskororenesančným kostolom tamojší zemepán Juraj Jakusicz, vesprémsky biskup, ktorý pravdepodobne v roku 1625 alebo 1634, priviedol do obce Pruské františkánov, ktorým odovzdal do správy kostol a kláštor. Z histórie kláštora nemožno nespomenúť časť dejín, ktorú prežil prvý slovenský básnik a spisovateľ v obci Pruské, v kláštore františkánov Hugolín Gavlovič. Svoj vzťah k slovenskému ľudu vyjadroval vo svojich dielach. Jedno z najznámejších, v ktorých predčil vtedajšiu dobu, je „Valašská škola, mravú stodola“. Každoročne si obec Pruské pripomína výročie smrti pre náš národ tohto významného človeka.

Pri príležitosti 150. výročia od smrti Hugolína Gavloviča bola upevnená na ľavej strane od vstupného vchodu do kláštorného kostola mramorová doska so slovami:

"V tomto kláštore dlhé roky účinkoval P. Hugolín Gavlovič, slovenský básnik a spisovateľ."

1712 - 1787
ČIERNY DUNAJEC MA ZRODIL

Niekoľko výrokov P.H. Gavloviča:

Ponaučenie na tému človek a boh:
Jednako sa všetci roďá, nejednako k smrti choďá.
Všetci jednakým spôsobom na svet sa rodíme, ale nejednako k smrti v živote chodíme.
Niektorí sú vždycky v psote, jiní rozkoš majú, iný v bohatství, v hodnosti a v sláve behajú
Jiní sprostí, jiní múdri, jiní majú štestí, jiní v dobrých skutkoch žijú jiní v neprávosti.
Jiní zdraví, jiní núdzni, jiní nosá bídu, rozličnými spúsobami všetci k smrti idú.

Chvála vzdelania:
Uč se, synu, dobrým mravom a i pobožnosti, budeš míti potešení nekdy v tvej starosti.
Jestli se nič nenaučíš, budeš banovati, nebo čas tvojej mladosti víc se nenavrátí.
Umení má trpký koreň, než sladké ovoce, prináša tomu v hojnosti , kdo se učiti chce.
Nedbaj synu na trpkosti, kt. máš v učení, táto trpkosť svojím časem v sladkosť se promení.

Budova bývalého františkánskeho kláštora sa stala v roku 1958, pre mnohých občanov nášho štátu prechodným, pre niektorých i trvalým pobytom. Prvý klient do vtedajšieho domova dôchodcov prišiel 2.1.1958. V roku 1990 sa domov dôchodcov transformoval na domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté ženy,  v roku 2001 na domov sociálnych služieb pre mužov i ženy. V roku 2012 sa premenoval na centrum sociálnych služieb-LÚČ a tiež bol zmenený druh poskytovania sociálnej služby na špecializované zariadenie. Od 02.01.1958 do 31.12.2015 CSS-LÚČ poskytnul svoje služby 973 prijímateľom sociálnej služby.

V roku 2008 CSS-LÚČ oslávil 50. výročie vzniku.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.