Športový deň - P2210027

Spoločná cesta k novému domovu

Bez predsudkov

3.6.2019
Propagačný spot vytvorený v rámci projektu "Spoločná cesta k novému domovu" zameraného na podporu komunitných sociálnych služieb.

Nezávislý život

3.6.2019
Rozhovor s klientkou zariadenia sociálnych služieb Chráněné bydlení Staré Město o zmene, ktorú jej priniesol prechod z ústavnej starostlivosti do komunitného bývania.