Centrum sociálnych služieb - LÚČ

Základné informácie

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb - LÚČ (skratka CSS - LÚČ)

Sídlo organizácie: Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum zriadenia: 01.01.1958

IČO: 00632392

Sociálne siete

Vážení návštevníci našej stránky, milí prijímatelia sociálnej služby, príbuzní, opatrovníci a priatelia.

Pozývame Vás sledovať aj náš profil na sociálnej sieti Facebook.

Aktuality, novinky a udalosti každodenného života nášho zariadenia - CSS-LÚČ.

Radi Vás privítame v kruhu našich sledovateľov a aj prostredníctvom zdieľania našich príspevkov nám môžete pomôcť v začlenení sa do komunity a rozširovaní okruhu našich priaznivcov.

Ďakujeme!

Podujatia

Po stopách jarných byliniek

Prišla jar a opäť je tu čas plný omamnýchn vôní a liečivých byliniek. „Zelená lekáreň zdravia je opäť v plnej sile a je najvyšší čas ju navštíviť.“