Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti ochorením Covid-19

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 466 z 13. septembra 2023  sa  dňa  15. septembra 2023 k 06:00 hod. odvoláva mimoriadna situácia vyhlásená, v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, na území Slovenskej republiky.