Individuálne rozhovory - práva osôb so zdravotným postihnutím

Termín: 04.09.2023

Práva osôb so zdravotným postihnutím ponúkajú široké spektrum tém na rozhovory-

dnes so zameraním na volebné právo - informácia.

Hlasovací preukaz - hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom, využitie prenosnej urny.