Individuálne rozhovory pri lôžku

Individuálne rozhovory pri lôžku

Termín: 14.11.2023

Individuálne rozhovory pri lôžku prijímateľov sociálnej služby za účelom monitoringu spokojnosti PSS s poskytovanými službami. Motivačné rozhovory.