Komunitné stretnutie "Sociálna rehabilitácia a individuálne plánovanie"

Komunitné stretnutie "Sociálna rehabilitácia a individuálne plánovanie"

Termín: 03.06.2024

Komunitné stretnutie "Sociálna rehabilitácia" sa uskutočnilo v súvislosti s motivačnými rozhovormi, ktoré sa uskutočnili s jednotlivými prijímateľmi sociálnej služby. S využitím prvkov reminiscencie sme si podrobne vysvetlili účel a zmysel sociálnej rehabilitácie. Individuálne sme zvážili možnosti jednotliých prijímateľov. Výsledkom bola dohoda na jednotlivých činnostiach sociálnej rehabilitácie s ohľadom na individualitu každého prijímateľa sociálnej služby

Miesto konania

Spoločenská miestnosť CSS - LÚČ

Zabezpečuje

CSS-LÚČ Považská Bystrica

Organizátor

CSS-LÚČ Považská Bystrica