Minulosť nezmeníme, ale budúcnosť je v našich rukách...

Minulosť nezmeníme, ale budúcnosť je v našich rukách...

Termín: 01.08.2023 - 01.08.2023

Slávnostné stretnutie prijímateľov sociálnej služby spojené s posedením, spomínaním a hudobným doprovodom na harmonike pána Michala.