Návšteva CSS-Bystričan

Termín: 13.09.2023

09:30-12:00

Streda, 13. septembra patrila návšteve CSS Bystričan, kde sme strávili príjemný deň. Vyskúšali sme kreatívne disciplíny v podobe pomaly sa vytrácajúcich remesiel - medovnikárstvo, výšivkárstvo, maľba na sklo, tkáčstvo či kožiarstvo. Po absolvovaní úloh boli všetci súťažiaci odmenení hodnotným darčekom, diplomom za účasť, medailou a zaradení do poobedňajšieho losovania o zaujímavú tombolu.

Miesto konania

Považská Bystrica