Preškolenie zamestnancov PO+BOZP

Preškolenie zamestnancov PO+BOZP

Termín: 16.11.2023

Zamestnanci sa zúčastnili na preškolení v oblasti požiarnej ochrany a zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravi pri práci.

Miesto konania

CSS - LÚČ Považská Bystrica