Rozlúčka s Peťom

Termín: 06.09.2023

Náš prijímateľ sociálnej služby sa rozlúčil s nami, pretože odchádza do zariadenia, ktoré si sám vybral. Tešíme sa s ním, že sa mu podarilo splniť sen.