Voľby do NR SR

Termín: 30.09.2023 - 30.09.2023

Podporujeme všetkých prijímateľov k využitiu Volebného práva vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Miesto konania

CSS-LÚČ Považská Bystrica

Zabezpečuje

MsÚ Považská Bystrica