Vystúpenie detí CVČ Považská Bystrica ku Dňu matiek

Vystúpenie detí CVČ Považská Bystrica ku Dňu matiek

Termín: 17.05.2023 15:00 - 17.05.2023 15:30

dňa 17.05.2023 t. j. v stredu, v čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. navštívia naše zariadenie deti z CVČ Považská Bystrica, so svojím vystúpením  v rámci nadchádzajúcjich sviatkov Dňa matiek a Dňa rodiny

Miesto konania

CSS - LÚČ Považská Bystrica