Sestra/Praktická sestra

Sestra/Praktická sestra

Centrum sociálnych služieb - LÚČ

Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica

 

prijme do pracovného pomeru sestru/praktickú sestru.

Termín nástupu: ASAP

Rozsah pracovného úväzku: zastupovanie dlhodobej PN - plný úväzok/skrátený úväzok – dľa dohody

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb - LÚČ, Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica 

Prevádzka zariadenia je nepretržitá, pracovná doba 06:00-18:00, 18:00-06:00

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra
  • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore praktická sestra

 

Iné kritériá a požiadavky:

  • registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek
  • zdravotná spôsobilosť,
  • empatia, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži, fyzická zdatnosť
  • práca vhodná i pre absolventku, dôchodkyňu, ženy na RD, študentku VŠ                                                                                        

Náplň práce:

Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio - psycho – sociálnych potrieb pacientov v  zariadení sociálnych služieb.

Platové podmienky:

Plat bude určený podľa základnej tabuľky zákona 553/2003 Z. z. platových taríf Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene doplnení niektorých zákonov

+ príplatky za soboty, nedele, sviatky, nočné zmeny

+ osobný príplatok.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté osobne alebo telefonicky u riaditeľky zariadenia: Mgr. Oľga Pagáčová, 0901 918 551.

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mailovú adresu: olga.pagacova@cssluc.sk, osobne alebo poštou na adresu: Centrum sociálnych služieb – LÚČ, Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica