Vedúca sociálno - zdravotníckeho úseku

Centrum sociálnych služieb - LÚČ

Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica

 vyhlasuje

v súlade s ustanoveniami  § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

 v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie miesta

 

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku

 Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Nemocničná 986/1, Považská Bystrica

Termín nástupu: 07/2024

Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná na dobu neurčitú

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na plný úväzok

Termín zasielania žiadostí: 31.05.2024

Opis pracovného miesta a pre koho je miesto vhodné:

Výkon sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb, vedenie zamestnancov sociálno-zdravotníckeho úseku.